Synes du notelesing er vanskelig?

Tenk å kunne mestre rytme og tonehøyde allerede første gangen du ser en ny sang!

Meld deg på før 12. oktober 2021

00
Days
:
 
22
Hours
:
 
13
Minutes
:
 
37
Seconds

You missed out!

Unn Leyser Roaldsøy kursholder "Syng notene1"

Har du lyst til å bli god til å lese noter?

Det å lese noter kan være et sårt punkt for mange sangere. Vi klarer oss også godt uten - lenge. Sanger læres på øret, kanskje med notene som et støttende kart gjennom et litt ulent musikalsk terreng.

Det er stor forskjell i opplæringen på et fysisk instrument og stemmen som instrument. For de fleste instrumentene vil det være naturlig å knytte grep og plassering direkte til notebilde. Det er det ikke for oss sangere. 

Jeg tror mange korsanger kan føle på frustrasjon over å ikke lese noter bedre; og ikke minst det å synge de rett fra bladet.  Og selv mange gode notelesere trenger et instrument å støtte seg til.

Tradisjonelle notekurs lærer deg notenavn og plasseringene i notesystemet, men de forteller deg lite om hvor tonene klinger, og det å synge rett fra bladet kan en jo nesten bare drømme om.

Men det finnes et system som kan hjelpe. Det heter solfége. Han som utviklet solfége, var en munk med navn Guido d'Arezzo (991 - 1050), forøvrig samme mann som fant opp notesystemet vi kjenner i den vestlige verden i dag. Imponerende, ikke sant? Så var han også i sin tid kjent som en meget god pedagog.

Det undervises fortsatt i solfége rundt om i verden og systemet egner seg spesielt godt for sangere. Dessverre har vi i Norge ikke noen sterk tradisjon for det.

Nå har jeg laget et nettkurs som bygger på solfége. Det vil hjelpe deg til å bli en trygg noteleser. Du trenger ingen forkunnskaper og i løpet av seks moduler vil jeg lære deg grunnleggende noteteori - og praksis! Slik at du kan synge notene dine rett fra bladet!

Tenk hvilken mestringsfølelse det vil gi deg!

Syng notene!

Syng notene er et nettkurs hvor du ikke bare lærer om notesystemet, men hvor du også lærer å synge notene dine. Metoden bygger på solfége, og du vil lære rytme og intervallene i en durskala, også kjent som: do re mi fa so la ti do. Du trenger ingen forkunnskaper. I løpet av seks moduler vil jeg lære deg grunnleggende noteteori. Hvis du følger undervisningsforløpet og gjør oppgavene i kurset, vil du altså ikke bare lære å lese noter, du vil også kunne synge dem uten og hørt eller sett dem tidligere.

Dette får du hvis du melder deg på kurset:

Når du har meldt deg på kurset vil du motta lenke til innlogging og tilgang til den første modulen i kurset. Deretter vil du få tilgang til en ny modul annen hver uke. Du vil også få tilgang til Q & A hvor du kan stille eventuelle spørsmål og få svar fra meg. Se hva du får i kurset:

Korte og informative videoer

Undervisningen i hver modul er oppdelt i korte videoer hvor jeg går rett på sak uten for mye utenomsnakk.

Det gjør kurset enkelt å orientere seg i og tar minst mulig av din tid!


Nedlastbar kursbok

Vi lærer på ulike måter. Noen lærer best ved å se og høre, andre leser seg lettere til kunnskap. All teori som jeg gjennomgår vil du finne både på kurssiden og i kursboka sammen med mange ulike oppgaver som hjelper deg til på sette teori i praksis.


Lydfiler og oppgaver

Jeg har tro på variasjon. Derfor har jeg anstrengt meg for å lage så varierte oppgaver som mulig.

Du skal for eksempel herme etter meg, vise hva du hører og improvisere. Vi tar det skritt for skritt.


Om Unn Leyser Roaldsøy

Unn Leyser Roaldsøy har siden 2004 drevet Skala Musikkskole i Drøbak. Her underviser hun i sang. Høsten 2012 grunnla hun Skala Damekor som i dag teller 45 -50 sangere. I tillegg er hun ansatt som sang- og musikkpedagog i Frogn kulturskole.

Unn Leyser Roaldsøy

Kursmodulene

Dette finner du i kurset

1

Modul 1: Grunnleggende rytme

Vi starter grunnleggende med musikkens pulsslag. Du vil lære om tempo, takt og rytme. Allerede i løpet av første modul vil du ved å bruke et pulsskjema, kunne skrive ned enkel rytme som du hører og avgjøre om sangen du hører går i tredelt takt eller todelt takt. Du vil få en arbeidsbok du kan laste ned og alt lærestoffet presenteres i korte videoer. 

2

Modul 2: Melodiretning og do - re - mi

I modul 2 vil du lære å lytte etter melodisk kontur. Går melodien opp, ned eller gjentar tonene seg? Vi begynner med de tre nederste trinnene i en durskala. Du får en enkel innføring i solfége og sammenhengen mellom solfége og notesystemet. Du får varierte oppgaver som hjelper deg til å tilegne deg lærestoffet i modulen.

3

Modul 3: Mer avansert rytme

Vi utvider rytmebegrepene våre og lærer både kortere og lengre noteverdier som sekstendeler, hel og halv-noter. Du vil også lære hvordan de tilsvarende pausetegnene ser ut for noteverdiene du hittil har lært. Vi snakker om begrepene bindebue, ostinat, opptakt og repetisjonstegn.

4

Modul 4: Pentaton skala

Du lærer hva som kjennetegner en pentaton skala og tonene so og la. Nå vil du kunne notere ned en melodi i pentaton skala i trinnvis og tersvise bevegelser. Mange oppgaver som sammenfatter alt du har lært hittil i kurset.

5

Modul 5: Synkope og punkteringer

Nå blir de rytmiske utfordringene litt større og vi innlemmer både synkope og punkteringer i kunnskapsbanken vår. Gjennom mange oppgaver driller vi det vi har lært og repertoaret du nå mestrer er blir enda mer variert.

6

Modul 6: Utvidet durskala

I kurset siste modul utvider vi skalaen til en utvidet durskala. Vi driller og øver. Etter denne modulen skal du kunne synge rett fra bladet med musikalske elementer fra hele kurset. Målet er nådd! Du kan synge notene dine og mottar et velfortjent diplom!

Bonus

Hvis du  fullfører kurset sammen med oss andre!

Jeg har gitt deg en superpris i utgangspunktet og  hvis du fullfører kurset sammen med oss andre, og besvarer alle tilbakemeldingskjemaene (et for hver modul) får du refundert hele beløpet ved neste semesteravgift til koret. Bedre deal får du ikke!

Hva gjør dette kurset annerledes?

Ved å benytte solfége får du teori og praksis i ett. Det er et genialt system som forenkler notelesingen dramatisk for oss sangere. Jeg har også laget et kurs med så lite utenomprat som mulig. Her bruker vi kreftene på det som gir deg resultater!


Dette er en testrunde

Det er derfor jeg kan gi deg den utrolig lave prisen. 

Det jeg trenger tilbake fra deg, er dine ærlige innspill om hvordan du opplever kurset. Da kan jeg gjøre justeringer og lage et enda bedre kurs, før jeg før jeg lanserer det for resten av "verden". Det vil også bety mye for meg om du vil la meg bruke tilbakemeldingen din i markedsføringen når jeg skal selge det. Hvis du i tillegg vil fortelle vennene din om kurset blir jeg også veldig glad.

 (Du skal gi din ærlige mening. Du er ikke kjøpt og betalt. )

Skala Damekors testrunde

Hvis du fullfører sammen med oss andre

kr

500,00


som du får refundert ved semesterbetaling for høsten 2022.


  • 6 Q & A-samlinger
  • Tilgang til 12/1-22
  • Kursstart 12/10-21
Etter 12. oktober

kr

2.999,00

  • 6 Q & A-samlinger
  • Ukjent kursstart

faq

Hvor lang tid tar kurset?

Det er vanskelig å svare på. Selve undervisningen tar under en time i hver modul, men det er viktig å ta seg god tid til oppgavene. Det er de som gir deg resultatet. Prøv å sette av noen minutter flere ganger i uka til å øve på oppgavene.

Hva skjer hvis jeg ikke fullfører kurset?

Da blir jeg kr. 500,- rikere. Det er uansett et veldig billig kurs. Grunnen til at jeg gjør det på denne måten, er at jeg egentlig ikke tror på "gratis". Vi anstrenger oss alltid litt mer når vi må betale for noe. For meg er det viktig at du fullfører og får med deg verdifull kunnskap i tillegg til at jeg får kvalitetssikret kurset mitt. Vinn -vinn spør du meg.

Kan jeg slippe å betale hvis jeg lover å fullføre?

Nei, dessverre. Jeg tror at du vil jobbe bedre hvis du vet at du kan tape noe på å ikke fullføre. Å tilegne seg ny kunnskap krever alltid en innsats. Når du har betalt for det, er det litt lettere å overvinne fristelsen om å utsette ting. Dette kan jeg si ut fra egen erfaring.

Jeg kan en del noter fra før, vil jeg få utbytte av kurset?

Selv om du kan en del, så vil dette kurset hjelpe deg til å sette alt inn i et godt system. Mange av oss har fragmentert kunnskap. Vi vet litt om mange ting, men mangler helheten som binder kunnskapen sammen. Uansett vil kurset gjøre deg til en tryggere noteleser, siden det er mange ulike øvelser. Øvelse gjør mester. 

Jeg har veldig lyst til å være med, men har også mye annet som skjer? 

Det forstår jeg kan være en utfordring. Skal du få noe ut av dette kurset, krever det en innsats fra deg. Samtidig kan det jo hende du har små lommer av tid du kan bruke. Det er fordelen med nettkurs.  Det verste som skjer, er at du taper fem hundre kroner.

Hvor foregår Q & A samlingene?

De kommer til å foregå på Zoom annenhver tirsdag kl. 19.30. Spørsmålene må sendes inn til meg før 12.00 dagen før. Disse samlingene vil tas opp og dere vil alle få tilgang til opptakene i etterkant.

Kjære deg

Å lese noter kan være en utfordring for mange av oss. Jeg har ofte følt at jeg burde ha vært flinkere. Men å synge etter noter kan læres som alt annet. I dette kurset har jeg anstrengt meg for å gjøre det så lett som mulig å lære denne kunsten. Jeg har stor tro på metodikken som ligger bak. Derfor vil jeg invitere deg til å gi deg selv en sjanse til å lykkes. Jeg håper vi treffes på innsiden av kurset!

Unn Leyser Roaldsøy
Unn Leyser Roaldsøy